Aanbesteden schuldhulpverlening

Waarom aanbesteden?

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten de regie over integrale schuldhulpverlening. Veel gemeenten kiezen ervoor om (onderdelen van) schuldhulpverlening uit te besteden aan een gespecialiseerde partij. Steeds meer gemeenten doen dit via een aanbesteding.

Openbare of onderhandse aanbesteding?

Schuldhulpverlening valt veelal onder de vereenvoudigde regeling voor sociale en andere specifieke diensten. Dit houdt in dat een verlicht regime, oftewel vereenvoudigde procedure, van toepassing is. De inhoud van de procedure is daarbij afhankelijk van de drempelwaarde van de opdracht.

Kredietbank Nederland is een flexibele partner

Kredietbank Nederland helpt gemeenten bij de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit kan betekenen dat wij de totale schuldhulpverlening voor onze rekening nemen, maar het kan ook betekenen dat wij onderdelen van schuldhulpverlening, bijvoorbeeld inkomensbeheer of schuldregelen, uitvoeren. Kredietbank Nederland is in alle gevallen een flexibele partner die de gemeente faciliteert om haar regierol optimaal te vervullen.

Succesvolle aanbestedingen Kredietbank Nederland

Kredietbank Nederland voert schuldhulpverlening uit in 65 gemeenten. Wij zijn een grote en flexibele organisatie en staan altijd open voor nieuwe opdrachten en nieuwe opdrachtgevers. Eind 2016 hebben wij bijvoorbeeld met succes ingeschreven op de aanbesteding Budgetbeheer op Maat van de gemeente Zaanstad.

Werkgevers en aanbestedingen

Niet alleen gemeenten besteden schuldhulpverlening aan. Steeds vaker kiezen grote werkgevers ervoor om schuldhulpverlening of budgetcoaching voor hun medewerkers aan te besteden. Ook hier helpt Kredietbank Nederland graag bij.

Vragen over aanbestedingen?

Heeft u vragen over het aanbesteden van (een deel van) schuldhulpverlening? U kunt contact opnemen met het directiesecretariaat op telefoonnummer 088 6262 777.