Aanvragen Zakelijk Bankgemak

Middels Zakelijk Bankgemak kunt u gegevens van onze klanten binnen uw gemeente inzien. Wij maken onderscheid in vier verschillende autorisaties, te weten: beperkte toegang, uitgebreide toegang, financiële toegang en volledige toegang. Uitleg over het verschil in autorisatie leest u hier.

Wilt u ook gebruik maken van Zakelijk Bankgemak? Middels onderstaand formulier kunt u een toegangscode aanvragen.
Door de aanvraag te doen gaan wij ervan uit dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Zakelijk Bankgemak.

Dit portal is uitsluitend bestemd voor gebruik door de medewerkers van de gemeenten waar Kredietbank Nederland werkzaam voor is.

Uw aanvraag voor een toegangscode wordt door Kredietbank Nederland gecheckt.