Aanvragen Persoonsgebonden Budget (PGB) Beheer

Door de invoering van het Trekkingsrecht beheert het Servicecentrum PGB va de Sociale Verzekeringsbank (SVB) per 01 januari 2015 de Persoonsgebonden Budgetten. Hierdoor kan Kredietbank Nederland geen nieuwe aanvragen PGB meer in behandeling nemen.