AFGELOST = OPGELOST

“Mensen met financiële problemen durven vaak geen hulp te vragen. Helpt u mee de drempels te verlagen?"

Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En dat aantal neemt nog steeds toe. In veel gevallen heerst er schaamte over de problemen en wordt het vragen van hulp bij professionele instanties tot het uiterste uitgesteld, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen. Om het zoeken van hulp te stimuleren, hebben Syncasso en Kredietbank Nederland de handen ineen geslagen.

Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Kredietbank Nederland en Syncasso in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp. Het aankloppen bij professionele instanties is voor veel mensen met schuldproblematiek een stap te ver, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen.
 

Communicatietoolbox

Syncasso en Kredietbank Nederland willen drempels verlagen en duidelijk maken dat eerder contact opnemen met professionals kan voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Onder de noemer ‘AFGELOST = OPGELOST’ is een reeks communicatiemiddelen ontwikkeld die de doelgroep overtuigt van het belang om in een vroeg stadium contact te zoeken met professionele schuldhulpverleners. De communicatiemiddelen zijn via de  website Afgelost = Opgelost beschikbaar voor instanties die te maken hebben met schuldenproblematiek.