Beleid

Kredietbank Nederland is een toonaangevende kwaliteitsspeler

Kredietbank Nederland voert niet alleen schuldhulpverlening uit, maar ondersteunt ook op andere terreinen. Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en weten wat er speelt op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Wij signaleren en innoveren. Wij zijn een toonaangevende kwaliteitsspeler in alle facetten van schuldhulpverlening in Nederland.

Kredietbank Nederland innoveert

Kredietbank Nederland streeft naar een effectieve en efficiënte schuldhulpverlening. Wij organiseren eigenkrachtconferenties om ondersteuning in het eigen netwerk van de klant te mobiliseren en zetten waar mogelijk vrijwilligers in. Wij  maken, afgestemd op de doelgroep, steeds meer gebruik van groepsgewijze aanpak,  e-learning, serious gaming en social media. Hierdoor blijft schuldhulpverlening betaalbaar. Kredietbank Nederland is een goede gesprekpartner voor gemeenten die op zoek zijn naar innovaties op het gebied van schuldhulpverlening.

Tilburgs Model

In veel gemeenten waar wij schuldhulpverlening uitvoeren werken wij aan de hand van het Tilburgs Model. Het Tilburgs Model verdeelt de instroom in schuldhulpverlening in vier kwadranten. Het model geeft aan dat zowel de schulden als de klant regelbaar moeten zijn voordat een schuldregeling met succes kan worden opgestart. Werken met het Tilburgs Model betekent verwijzen naar en intensief samenwerken met ketenpartners. Kredietbank Nederland helpt met de implementatie van het Tilburgs Model in de gehele schuldhulpverleningsketen.

Screeningsinstrumenten

Het Tilburgs Model is een screeningsmodel, maar geeft niet aan hoe de screening plaatsvindt. Om screening objectief en methodisch te laten gebeuren zijn er de laatste jaren screeningsinstrumenten ontwikkeld. Twee belangrijke instrumenten zijn Mesis en Traject 51. Deze instrumenten worden in verschillende gemeenten toegepast. Kredietbank Nederland helpt met het maken van een keuze en het implementeren ervan. 

Andere vormen van beleidsondersteuning

Kredietbank Nederland ondersteunt bij het schrijven van het beleidsplan en de beleidsregels (bijvoorbeeld ten aanzien van uitsluitingsgronden). Wij helpen met het uitwerken van de verschillende producten en fasen in schuldhulpverlening (poort, screening, traject). In geval van een aanbesteding kunnen wij ondersteuning bieden bij het schrijven van het bestek. Tenslotte adviseren wij bij bezwaar en beroep.

Meer informatie?

Heeft u vragen over ondersteuning op het gebied van innovaties, beleid en bezwaar en beroep, neemt u dan contact op met ons directiesecretariaat. Telefoon 088 6262 777,  E-mail: directiesecretariaat@kbnl.nl