Beschermingsbewind door Bureau BBW

Dat u uw financiën niet zelf kunt regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door sociale omstandigheden, een lichamelijk of psychische beperking, verslaving of dementie. U kunt dan in aanmerking komen voor bewindvoering (beschermingsbewind).

Kredietbank Nederland kan u helpen met de aanvraag voor beschermingsbewind en optreden als uw bewindvoerder. Kredietbank Nederland biedt u de zekerheid dat uw zaken goed en professioneel worden behartigd, zodat u op financieel gebied beschermd wordt tegen anderen en/of tegen uzelf.

Klik hier voor nadere informatie over Bureau BBW