Cursus 'Baas over je budget'

De cursus ‘Baas over je budget’ is bedoeld als nazorg voor mensen die uitstromen bij de budgetcoach. Gedurende het traject is de klant gecoacht om financieel zelfredzaam te worden. De cursus is ervoor om het geleerde te borgen en met praktische bagage zelfsturing te nemen over het eigen budget. De cursusleiders zijn ervaren budgetcoaches met trainerscapaciteiten. De groepen zijn met opzet klein gehouden, zodat er veel aandacht is voor iedere cursist. De trainers houden rekening met de individuele capaciteiten.

'Baas over je budget' bestaat uit drie bijeenkomsten.

Bijeenkomst 1: Valkuilen
De start van de cursus is enthousiasmerend. Na een kennismaking worden ervaringen en valkuilen op financieel gebied besproken. Ondanks het feit dat het gaat over angsten en ‘mislukkingen’, gaat dit vaak gepaard met veel hilariteit. Veel deelnemers herkennen zich namelijk in elkaars problematiek, en de herkenning geeft opluchting.

Na bijeenkomst 1 weten de cursisten:

  • wat hun valkuilen zijn op financieel gebied
  • hoe ze deze valkuilen kunnen voorkomen
  • hoe ze overzicht over hun financiën kunnen houden

Bijeenkomst 2: Horizon
‘Pluk de dag’ is een mooi credo, maar ‘morgen is er weer een dag’. Deelnemers leren aan de hand van voorbeelden en door het zelf uit te vinden, hoe ze potjes moeten maken voor (on)verwachte uitgaven. Plannen, reserveren en financieel inzicht staan centraal. Ook leren ze hoe ze financiële producten als spaarrekeningen en leenvormen met elkaar kunnen vergelijken, en hoe ze verschillen in rente en aflossingstermijnen kunnen herkennen.

Na bijeenkomst 2 weten de cursisten:

  • hoe ze hun uitgaven zoveel mogelijk kunnen plannen
  • hoe ze kunnen werken met reserveringen
  • hoe ze verantwoord kunnen lenen en veilig kunnen sparen

Bijeenkomst 3: Alledag
Iedere dag weer is de verleiding groot de portemonnee te openen. Reclames geloven is duur kopen. Of niet? In deze bijeenkomst staan plannen, vergelijken en reclame centraal. De deelnemers leren hoe ze hun boodschappen voor een hele week kunnen plannen, hoe ze prijzen en producten met elkaar kunnen vergelijken en hoe reclame werkt. Veel inzicht verschaft het deel waarin ze ontdekken hoe beïnvloedbaar ze zelf zijn door reclame.

Na bijeenkomst 3 weten de cursisten:

  • hoe ze voor een week de boodschappen kunnen plannen
  • hoe ze prijzen met elkaar kunnen vergelijken
  • hoe ze kwaliteit (voedingswaarde) kunnen herkennen
  • hoe ze reclametrucs kunnen doorzien

Meer informatie
Wilt u meer weten over de cursus, inhoud, ervaringen en prijzen? Neem contact met ons.