Bureau BBW

Kunt u de financiën zelf onvoldoende regelen? Bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen, sociale omstandigheden of het hebben van problematische schulden? Bureau BBW van Kredietbank Nederland helpt u via beschermingsbewind.

Bureau BBW behartigt uw financiële belangen en beschermt u tegen onkunde en misbruik. Bij beschermingsbewind beheren wij uw inkomen en vermogen, vragen voorzieningen aan, doen belastingaangifte, sparen we voor onvoorziene uitgaven en in geval van schulden treffen we betalingsregelingen met schuldeisers. U ontvangt wekelijks geld om van te leven. Hierbij leggen we jaarlijks verantwoording af aan u en de rechtbank.

Bezoek de website van Bureau BBW.