Dwangakkoord en moratorium

In eerste instantie proberen we met alle schuldeisers tot een gewoon akkoord te komen, met inachtneming van de gelijkberechtiging van alle schuldeisers. 

Dwangakkoord

Lukt het niet een akkoord te bereiken met alle schuldeisers, dan kan Kredietbank Nederland overgaan tot het aanvragen van een dwangakkoord via de rechtbank. De rechtbank bepaalt dan wat redelijk is en alle schuldeisers zijn gedwongen akkoord te gaan met het door de rechter vastgestelde dwangakkoord.

Moratorium

Een moratorium is een juridisch rechtsmiddel, waarmee u, als schuldeiser, voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt incassomaatregelen (op het gebied van energiekosten, huur en zorgverzekeringspremie) op te leggen aan cliënten. Tijdens het moratorium kan Kredietbank Nederland dan proberen om een minnelijk traject tot stand te brengen.

Download uitgebreide informatie (pdf)