Klaarstomen dossier ex-ondernemer ten behoeve van schuldhulp

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen komt het steeds meer voor dat een aanvraag voor schuldhulp door een ex-ondernemer wordt gedaan. Veelal spelen er dan nog allerlei zaken omtrent de afwikkeling van de onderneming een rol: de boekhouding moet nog verwerkt worden, de slotbalans moet worden opgemaakt of belastingaangiften moeten nog worden gedaan. En als die gegevens al aanwezig zijn moeten ze professioneel geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Dat vereist specifieke deskundigheid. Vaak wordt de klant daarom onverrichter zake terugverwezen om die zaken in orde te maken. En of hij dat dan financieel of anderszins wel aan kan, is nog maar de vraag.

Om op deze toenemende vraag in te spelen en om te voorkomen dat er (onnodig) veel tijdverlies optreedt biedt Kredietbank Nederland, in samenwerking met een ervaren accountant, dit stuk dienstverlening complementair aan.

Het proces

  1. De intake voor het stabiliseringsproces wordt regulier gedaan door een klantmanager
  2. Als de klantmanager constateert dat het om een ex-ondernemer gaat, geeft hij een extra formulier mee met specifieke vragen over de onderneming en verzoekt dat met de gevraagde bijlagen te retourneren.
  3. Die retour ontvangen bescheiden gaan, terwijl het stabilisatieproces gaande is, als een "by-pass", naar de specialist voor analyse en interpretatie van de ex-onderneming. Deze brengt verslag uit aan de klantmanager, zodat die dit kan meenemen in de beoordeling of een dossier "saneringsrijp" is.
  4. Als blijkt dat er nog de nodige werkzaamheden met betrekking tot administatie/jaarstukken en aangiften dienen plaats te vinden, kan de financieel expert, op eigen titel, een offerte aan de klant uitbrengen en die werkzaamheden uitvoeren.
  5. Ondertussen gaat het proces van stabilisatie door. Door deze werkwijze wordt er geen of zo weinig mogelijk vertraging in het proces opgelopen voor de ex-ondernemer.

Klik hier voor de bijsluiter samenwerking.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze werkwijze? Neem dan contact met ons op.