Lenen

Kredietbank Nederland verstrekt verantwoorde leningen aan mensen die niet meer verdienen dan 130% van het minimumloon, een negatieve BKR-registratie hebben of wanneer de gewone bank geen lening aan ze wil verstrekken. Wij geven eerlijk en onafhankelijk advies en toetsen aanvragen altijd aan ons acceptatiebeleid.

Persoonlijke lening

U kunt bij ons terecht voor een persoonlijke lening als u dat geld om redenen niet bij een reguliere bank kunt lenen. Een persoonlijke lening is een eenvoudige vorm van lenen. U leent een bedrag, lost het in termijnen af en betaalt een vast rentepercentage over dat bedrag.

U kunt bij ons terecht voor een persoonlijke lening als een van de onderstaande situaties voor u geldt:

  • U niet meer verdient dan 130% van het minimumloon;
  • U een negatieve codering bij het BKR heeft;
  • U (aantoonbaar) geen lening kunt krijgen bij een commerciële bank;
  • U ouder bent dan 65 jaar;
  • U schulden heeft die u wilt herfinancieren.

Ga naar leenvoorbeeld persoonlijke lening

Sociale lening

Kredietbank Nederland verstrekt ook sociale leningen. Dit zijn leningen die zijn bedoeld voor bijvoorbeeld het kopen van een nieuwe wasmachine of het inrichten van uw huis. Een sociale lening is altijd een voorliggende voorziening van gemeentelijke bijzondere (leen-)bijstand. Voorliggende voorziening betekent dat uw gemeente eerst kijkt of u in aanmerking komt voor een sociale lening, voordat u een aanvraag voor bijzondere (leen-)bijstand kunt doen. Uw gemeente bepaalt dus of u een sociale lening kunt aanvragen. Komt u in aanmerking voor de sociale lening, dan vraagt u via de gemeente de lening aan bij de Kredietbank. De sociale lening is geschikt voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimum loon.

Ga naar leenvoorbeeld sociale lening als de gemeente digitaal via de website aanvraagt.
Ga naar leenvoorbeeld sociale lening als een aanvraag op papier of via mail wordt gedaan.

Meer informatie over geld lenen bij Kredietbank Nederland leest u in onze prospectus.

Ga naar direct lening aanvragen >>