Aanpak wanbetalers werkt niet

Geplaatst op 29 juni 2011

DEN HAAG - Het kabinet zet hard in op de aanpak vanwanbetalers en fraudeurs. Mensen die niet kunnen terugbetalen raken zo nog meer in de problemen.

Wie fraudeert, verkeerde informatie verstrekt of volgens de uitkeringsinstantie illegaal samenwoont, riskeert binnenkort een hoge straf: terugbetaling van al het onterecht ontvangen geld, 100 procent boete en bij recidive het verlies van vijf jaar AOW-uitkering of toeslag op de kinderopvang. De aanleiding: ondanks de reeds bestaande harde straffen werd in 2009 nog steeds door 89.000 mensen gefraudeerd met uitkeringen. De schade bedroeg meer dan €100 miljoen. Om de solidariteit onder burgers te behouden moet fraude keihard worden aangepakt, stelt het kabinet.

De nieuwemaatregelen moeten €180 miljoen opleveren. Instanties die te maken hebben met wanbetalers en fraudegevallen zien niets in de maatregelen. „Dat fraude hard moet worden aangepakt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dit gaat te ver. Mensen komen onder de brug terecht, maar dat is blijkbaar een probleem voor later’’, zegt directeur
Ger Jaarsma van Kredietbank Nederland. 

Lees hier het complete artikel van 14 juni in de Leeuwarder Courant.