Aspirant lid BPBI

Geplaatst op 7 juni 2013

Kredietbank Nederland is vanaf 15 juni 2013 toegelaten als aspirant lid van de BPBI.

Een aantal maanden geleden is door een onafhankelijk bureau bij Kredietbank Nederland een audit afgenomen voor het aanvragen van het lidmaatschap van de BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). De BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en zorgt voor een jaarlijkse controle op kwaliteit en continuïteit. Naar aanleiding van de audit is een positief advies uitgebracht wat heeft geresulteerd in het aspirant lidmaatschap. Na een jaar zal wederom een audit worden afgenomen en als deze met een goed resultaat wordt afgerond wordt het definitief lidmaatschap aan de Kredietbank toegekend.