Bureau Benedictus en Kredietbank Nederland voorkomen huisuitzetting.

Geplaatst op 22 juni 2012

Het kan iedereen overkomen, een dalend inkomen. In een toenemend aantal gevallen leidt dat helaas tot financiële problemen en schulden die niet meer op eigen kracht zijn af te lossen.
Zo ook bij de heer en mevrouw Joustra* en hun drie kinderen. De problemen liepen zo hoog op, dat schuldhulpverlening werd aangevraagd. De Joustra’s hadden de pech dat schuldeisers niet wilden meewerken, met als gevolg dat het gezin onder de hoede van een bewindvoerder werd gesteld en zij in een wettelijke schuldregeling terechtkwamen.
Als de hypotheeklast te hoog is voor het gezinsinkomen en daardoor aflossing van andere schulden niet mogelijk is, kan de bewindvoerder – met toestemming van de rechtbank – besluiten tot een gedwongen verkoop van de woning. Met de opbrengst wordt dan gedeeltelijk de hypotheekbank betaald en de restschuld wordt in de schuldregeling opgenomen. Gedwongen verkoop heeft verstrekkende gevolgen. Het gezin komt op straat te staan en de gemeente moet voor herhuisvesting zorgen. De inboedel moet worden opgeslagen, wat extra kosten met zich meebrengt.
Geert Benedictus, bewindvoerder van familie Joustra, vond dit een onwenselijk scenario en zocht contact met Kredietbank Nederland om te onderzoeken of er een alternatieve oplossing was. Stapje voor stapje kwam die er. Benedictus bereikte overeenstemming met de hypotheekbank, waardoor de woning niet in de verkoop hoefde. Kredietbank Nederland verstrekte een lening ter hoogte van de te verwachten opbrengst van de woning. In deze constructie gaat de hypotheekbank er niet op achteruit én kan de klant in de woning blijven wonen. Voorwaarde is wel dat de lening niet hoger is dan de waarde van de woning en dat de maandlasten passen binnen het budget van de klant.
De familie Joustra is door het initiatief van Benedictus en de constructieve aanpak van Kredietbank Nederland behoed voor een dakloos bestaan en krijgt de kans weer een gezonde financiële huishouding te krijgen.
Op dinsdag 19 juni passeerde de akte bij de notaris als bezegeling van de positieve, probleemoplossende samenwerking tussen bewindvoerder, hypotheekbank en kredietbank.
*De naam Joustra is uit privacyoverwegingen gefingeerd.