Wanneer is er sprake van crisisinterventie?

Geplaatst op 12 februari 2014

Wij vernemen dat er zo nu en dan onduidelijkheid is over het onderwerp crisisinterventie. Middels onderstaande informatie willen we (een deel van) de vragen wegnemen.

Van een crisis is sprake in de volgende drie situaties (het gaat hierbij niet om een dreiging, maar om een concrete aanzegging);

  • woningontruiming;
  • afsluiting van nutsvoorziening (gas, water en elektra);
  • ontbinding van de basisverzekering (door de regeling wanbetalers zorgverzekering komt dit in principe niet voor).

Een crisissituatie kan zich in verschillende stadia van een schuldhulpverleningstraject voordoen. Als er in de aanmeldfase sprake is van een crisissituatie dan stelt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dat de klant binnen drie werkdagen een (telefoon)gesprek moet hebben gehad.

Het doel van crisisinterventie is niet alleen het voorkomen van huisuitzetting of het voorkomen van afsluiten van nutsvoorzieningen. Doel is ook om de klant bewust te maken van de ernst van de situatie en van zijn eigen verantwoordelijkheid zodat een vervolg (schuld)hulpverleningstraject mogelijk wordt. Om deze bewustwording te bewerkstelligen schakelen wij, indien noodzakelijk, flankerende hulp (maatschappelijk werk, verslavingszorg, etc.) in.

Kredietbank Nederland doet jaarlijks ongeveer tweeduizend crisisinterventies. Bij 90% van de interventies weten wij woningontruiming of afsluiting van een nutsvoorziening te voorkomen. We doen dit op verschillenden manieren:

  • Wij onderhandelen met woningcorporaties, hypotheekverstrekkers en nutsleveranciers en spreken tijdelijke betalingsregelingen af.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden van een lening of gift in het eigen netwerk van de klant.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden bij de gemeente (bijzondere bijstand) en bij publiek-private fondsen (armoedefondsen).
  • Wij verzoeken om een voorlopige voorziening Wsnp bij de rechtbank.
  • Wij verzoeken om een moratorium bij de rechtbank.

Een moratorium maakt het de schuldeisers voor de duur van zes maanden onmogelijk om incassomaatregelen te nemen op het gebied van kosten met betrekking tot huur/hypotheek en nutsvoorzieningen. Hierdoor krijgen wij de tijd om een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen.

Bij crisisinterventie moeten wij in een korte tijd de mogelijkheden goed onderzoeken. Wij kiezen alleen voor een moratorium als de betaling van de lopende lasten is gegarandeerd en er een reële mogelijkheid is om binnen zes maanden tot een minnelijke schuldregeling te komen. Dit betekent dat de schulden en de klant regelbaar moeten zijn. Een klant is regelbaar als hij voldoende vaardig en gemotiveerd is om een schuldregeling met succes te doorlopen.

Wanneer de klant voldoende gemotiveerd is, kunnen er echter ook andere belemmeringen zijn waardoor een minnelijke regeling niet direct kan worden gestart. Als er bijvoorbeeld sprake is van een alimentatieverplichting, die niet kan worden voldaan uit het Vrij te laten bedrag, moet er eerst om een nihilstelling verzocht worden voordat wij verzoeken om de toepassing van een moratorium. Wordt niet om een nihilstelling verzocht en er ontstaan nieuwe schulden in de alimentatiebetalingen, dan behoort een minnelijke schuldregeling niet tot de mogelijkheden en heeft het indienen van een moratorium geen zin. 

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neem dan contact op met uw contactpersoon.