Eén rekeningnummer bij Belastingdienst

Geplaatst op 11 november 2013

De Belastingdienst voert in december een belangrijke wijziging door, wat uw toeslagen en teruggaven betreft. Deze aankomende wijziging is van grote invloed op uw budgetbeheer en/of schuldregeling bij Kredietbank Nederland. Het is dan ook belangrijk dat u dit bericht zorgvuldig leest, zodat u weet wat u moet doen om uw budgetbeheer op orde te houden.

Wat gaat er veranderen?
Op dit moment is het nog mogelijk om uw toeslagen en teruggaven op verschillende rekeningnummers te ontvangen. Vanaf december 2013 maakt de Belastingdienst echter alle toeslagen en teruggaven nog maar over naar één rekeningnummer. Binnenkort kan het zijn dat u daarom een brief van de Belastingdienst ontvangt met het verzoek het rekeningnummer door te geven waarop u al uw toeslagen en teruggaven wilt ontvangen.

Doorgeven rekeningnummer   
Om uw budgetbeheer op orde te houden, is het van groot belang dat vanaf december al uw toeslagen en teruggaven rechtstreeks worden overgemaakt naar de Kredietbank. Wilt u daarom aan de Belastingdienst doorgeven dat zij uw toeslagen en teruggaven overmaken op rekeningnummer 28.50.17.403 ten name van Kredietbank Nederland?

Huurtoeslag
Na het doorgeven van het rekeningnummer maakt de Belastingdienst voortaan álle toeslagen over naar uw rekening bij Kredietbank Nederland. Misschien betekent dit voor u dat de huurtoeslag niet langer direct naar uw verhuurder wordt overgemaakt. Als dat zo is, dan verandert het bedrag dat u maandelijks aan uw verhuurder moet betalen. Geef dit nieuwe bedrag zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan ons door. Wijzigingen kunt u ook doorgeven via het Digitaal Loket op onze website www.kredietbanknederland.nl.

Kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst maakt vanaf december uw kinderopvangtoeslag niet meer rechtstreeks over naar de kinderopvang. Deze toeslag komt voortaan ook op uw rekening bij Kredietbank Nederland binnen. Mocht dit voor u van toepassing zijn, wilt u dan schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven hoeveel geld er maandelijks voor kinderopvangnota’s vanuit uw budget gereserveerd moet worden? Ook is het belangrijk dat u voortaan de nota’s van de kinderopvang bij ons inlevert. Wij gaan deze nota’s namens u vanuit uw budget betalen aan de kinderopvang.

Wat gebeurt er als u niets doet?
Als u niet het rekeningnummer van Kredietbank Nederland aan de Belastingdienst doorgeeft, dan heeft dit grote gevolgen voor uw budgetbeheer en eventueel ook voor uw schuldregeling. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat uw rekeningen niet betaald kunnen worden of dat u de afspraken met uw schuldeisers niet kunt nakomen. In het uiterste geval zal de Kredietbank uw traject om die reden moeten stopzetten. U voorkomt dit door het rekeningnummer 28.50.17.403 ten name van Kredietbank Nederland door te geven aan de Belastingdienst.