Financieel geluk

Geplaatst op 31 december 2013

Twee dagen voor Kerst is mijn schoonvader overleden. Hij kwam ’s morgens van bed, groette mijn schoonmoeder en zakte in elkaar. Na drie kwartier vruchteloos reanimeren door politie, ambulance- en ziekenhuispersoneel is besloten hem te laten gaan. Hij is 73 jaar geworden. Dit was niet de eerste klap voor onze familie in 2013. In de zomer moesten we afscheid nemen van de zuster van mijn vrouw, die op 49-jarige leeftijd overleed aan longkanker. Voor ons gaat 2013 de boeken in als een rampjaar.

Gelukkig heeft mijn familie het financieel voor elkaar. Mijn zwager en schoonzuster waren goed verzekerd. Een groot deel van de hypotheek is door de verzekering betaald waardoor mijn zwager lage maandelijkse lasten overhoudt en in de koopwoning kan blijven wonen. Ook krijgt mijn zwager een nabestaandenpensioen. Mijn schoonmoeder krijgt – naast AOW en een pensioentje – eveneens een nabestaandenpensioen. En mijn zwager en schoonmoeder blijven niet met schulden achter. We krijgen er mijn schoonzuster en schoonvader niet mee terug, maar ik ben blij dat er financieel geen zorgen zijn.

Tegelijkertijd was Serious Request in mijn woonplaats Leeuwarden. Een week lang was het feest op het Wilhelminaplein en bij de Oldehove. Qua opgehaald bedrag is dit jaar het record opnieuw gebroken. Wekenlang hebben organisaties, scholen en bedrijven acties gevoerd om geld op te halen voor de minderbedeelden op deze aarde. Onze kinderen hebben heel wat cakejes gebakken en verkocht aan buren, familie en vrienden. Alle kinderen van hun school hadden gezamenlijk meer dan zesduizend euro opgehaald. Op het werk heb ik veel lege flessen en kleingeld ingeleverd. De opbrengst heeft de personeelsvereniging gestort in de brievenbus van het glazen huis. Iedereen in Fryslân en de rest van Nederland heeft gegeven en dat voelde fijn.

Wat mij betreft zijn dit de financiële zaken voor 2014. Zorg dat je geen schulden hebt of deze inlost. Zorg ervoor dat je verzekeringen op orde zijn voor het geval er iets met een dierbare of met jezelf gebeurt. En als je het kunt missen, geef gul aan goede doelen. Dat is financieel geluk in 2014.

Ger Jaarsma
Directievoorzitter Kredietbank Nederland