Geen schuldenunie maar Europese schuldhulpverlening

Geplaatst op 21 augustus 2012

Stel je woont in een straat met 17 woningen. De oneven nummers staan aan de noordkant van de straat en de even nummers aan de zuidkant. Het is een gezellige straat om te wonen; er zijn regelmatig straatfeesten en barbecues, welke betaald worden uit een gezamenlijke pot. Alle bewoners storten jaarlijks een bedrag in die pot.

Op een dag geven de buren van nummer 14 aan dat ze moeite hebben de maandelijkse lasten te kunnen betalen. De overige buren besluiten om hen uit de gezamenlijke pot een bedrag te lenen. Een paar weken later laten de buren van nummer 2 en nummer 10 weten dat zij dezelfde problemen hebben als nummer 14. Ook nu worden twee leningen verstrekt uit de pot. Omdat de pot inmiddels leeg is storten de overige buren een extra bedrag.

Tot verbazing van de straat koopt nummer 14 een andere auto, laat nummer 2 een dakkapel op het huis plaatsen en laat nummer 10 een nieuwe keuken inbouwen. De straat draait de drie buren de duimschroeven aan; geen nieuwe aankopen, zuiniger leven en gaan aflossen op de lening uit de pot. Hoewel de drie geen nieuwe aankopen meer doen blijken ze niet in staat af te lossen op de leningen.

Dan komt de buurvrouw van nummer 1 met een idee. Laten we met alle buren verantwoordelijk worden voor de schulden van de drie; de schuldenunie. Een voorwaarde is wel dat we elkaars huishoudfinanciën mogen controleren en eventueel bij elkaar mogen ingrijpen. De buurvrouw van nummer 3 zit op dezelfde golflengte als buurvrouw 1.

Bovenstaand verhaal is natuurlijk krankzinnig. Maar het is de realiteit bij de Eurolanden. De Duitse SPD is buurvrouw 1 en de PvdA is buurvrouw 3. Je mag hopen dat de buurmannen op 1 en 3 zorgen dat de schuldenunie er niet komt.

Wellicht kan de Europese schuldencrisis beter opgelost worden met de werkwijze in de schuldhulpverlening. De Kredietbank scheidt de hulpverlening van het daadwerkelijk regelen van de schulden. Eerst wordt hulpverlening ingezet; coaching, het aanleren van financiële vaardigheden, het onder controle krijgen van psychosociale- of verslavingsproblematiek, etc. Daarna of gelijktijdig worden de schulden geregeld.

Griekenland, Spanje en Italië moeten eerst “hulpverlening” krijgen door bijvoorbeeld één of drie Eurocommissaris(sen). Als blijkt dat de landen vooruitgang boeken kan begonnen worden met het aflossen of wellicht gedeeltelijk saneren van de schulden.

Ger Jaarsma, directievoorzitter