Gemeentelijke heffingen en waterschapslasten

Geplaatst op 15 maart 2017

Binnenkort ontvangt u weer de rekening van de gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten. Om te voorkomen dat u teveel betaalt adviseren wij u kwijtschelding aan te vragen, ook als u denkt daar geen recht op te hebben. Als de gemeente/het waterschap beoordeelt dat u geen recht heeft op kwijtschelding, dan kunt u de rekeningen met de afwijzing bij ons inleveren. Wij kijken vervolgens graag samen met u naar de betaalmogelijkheden.