Gemeenten vergeten 'working poor'

  • Nieuws

Geplaatst op 20 oktober 2010

Gemeenten moeten op lange termijn denken als het om schuldhulpverlening gaat. Dat zegt Joke de Kock, voorzitter van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK. De schuldproblematiek is het eerste halfjaar van 2010 toegenomen met vijfduizend schuldenaren ten opzichte van 2009. De NVVK verwacht dat dit aantal zal groeien. De economische crisis, ontslagen, de krappe huizenmarkt en het hoge aantal echtscheidingen zijn hier de oorzaak van.
 
Kosten voor de baten
‘Gemeenten krijgen krappere budgetten door de bezuinigingen: het rijk wil twintig miljoen bezuinigen op schuldhulpverlening’, zegt De Kock. ‘Maar gemeenten moeten zich realiseren dat in deze de kosten voor de baten uitgaan. De maatschappelijke kosten van mensen met schuldproblemen zijn enorm. Denk aan ziekteverzuim, medische kosten, de kosten van ontruimingen, afsluitingen van gas en licht, het sociaal isolement waarin mensen terecht komen. Uiteindelijk betaalt de overheid dat allemaal.’

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wat niet helpt, vindt De Kock, is dat het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening het niet heeft gehaald. Dat had in juli dit jaar moeten gebeuren. Die wet, van toenmalig staatssecretaris Klijnsma, had gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor hun schuldhulpverlening. Zij zouden niemand van schuldhulpverlening mogen uitsluiten. Wachtlijsten zouden niet langer dan vier weken mogen zijn; bij een crisis drie dagen.

Working poor
‘Nu staat die hulpverlening niet in een wet, dus het is voor elke gemeente een keuze,’ aldus De Kock. Sommige gemeenten laten alleen mensen toe met een inkomen onder het sociaal minimum. Daarmee vergeten zij een hele groep ‘working poor’. Dat zijn mensen die weer zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt maar in een armoedeval terechtkomen doordat zij geen aanspraak kunnen maken op allerlei toeslagen en voorzieningen. Midden- en hogere inkomens kampen met andere problemen: hun armoede wordt vaak veroorzaakt door een scheiding of ontslag. Die overgangsperiode komen zij vaak niet zonder kleerscheuren door.

Gemeentelijk loket
‘Als je die mensen niet meteen helpt, glijden ze af en wordt de groep in de problemen alleen maar groter’, waarschuwt De Kock. Zij pleit voor een gemeentelijk loket voor mensen die aankloppen om hulp. Onlangs bracht NVVK bovendien samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de MO-groep en Divosa het boekje ‘Schuldhulpverlening – Strategische keuzes voor gemeenten’ uit.
 
bron: binnenlandsbestuur.nl