Gemiste kans

Geplaatst op 29 september 2015

Mijn grote hoop voor Prinsjesdag was een compleet nieuw fiscaal stelsel. De coalitiepartijen zijn het eens geworden over de herziening van het belastingstelsel, maar er komt geen versimpeling. Het vorig jaar aangekondigde uitgangspunt dat het stelsel eenvoudiger zou worden, is niet uitgevoerd. Dat is een teleurstellend resultaat.

In plaats van een nieuw stelsel krijgen we allerlei aanpassingen en bijstellingen van huidige regelingen. Bijvoorbeeld een lagere heffing voor kleinere spaarders: het rendement op vermogen – waar de belastingdienst mee rekent – zakt van 4 procent naar 2,9 procent. De tarieven voor de inkomstenbelasting in de tweede en de derde schijf gaan omlaag. De arbeidskorting wordt verhoogd. De vrijstelling schenkbelasting wordt verruimd. De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende ouders met jonge kinderen wordt verhoogd. De algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd voor de hogere inkomens. De ouderenkorting voor gepensioneerden met lage inkomens wordt verhoogd. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd: hoe meer kinderen des te groter de verhoging. De premievrijstelling marginale arbeid wordt afgeschaft. En – niet te vergeten – het vaderschapsverlof gaat van twee naar vijf dagen.

Bent u er nog? Of bent u afgehaakt na de bloemlezing van reparaties van ondoorzichtige regelingen? Het kan allemaal veel simpeler. Wat mij betreft schaffen we alle voornoemde en overige fiscaliteiten af, en gaan we naar drie vormen van belasting. De eerste is de inkomstenbelasting. Geen drie of vier schijven maar één tarief. Dit percentage geldt voor mensen in loondienst en ook voor zzp’ers. De tweede is de winstbelasting voor bedrijven en de derde is de btw op producten en diensten. Wellicht is mijn voorstel iets te kort door de bocht. Want lage inkomens kunnen niet rond komen zonder een aantal toeslagen. Dus laten we de hypotheekrenteaftrek, de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag voorlopig in tact. De toeslagen kunnen – wat mij betreft – rechtstreeks aan de woningcorporatie, de zorgverzekeraar en de kinderopvang worden overgemaakt. Zo zijn er genoeg instrumenten om er voor te zorgen dat mensen niet door het ijs zakken.

Door deze vereenvoudiging houden we op met het dubbel of driedubbel belasten van inkomen. Immers door de vermogensrendementsheffing betaalt een spaarder belasting over spaargeld, waar hij al een keer loonbelasting over heeft betaald. Als de spaarder vervolgens overlijdt, moeten de erfgenamen erfbelasting betalen over de erfenis. En is er drie keer belasting betaald. Er moet dus een eerlijker en eenvoudiger fiscaal stelsel komen. Het is jammer dat het parlement dat niet heeft geregeld.

Ger Jaarsma
Directievoorzitter Kredietbank Nederland