Juist nu je hypotheek evalueren

Geplaatst op 24 juli 2012

In 2004 hebben wij een huis laten bouwen in de nieuwe wijk Zuiderburen in Leeuwarden. Ons oude huis verkochten we met flinke winst; wat we er in guldens voor betaald hadden kregen we in euro’s. Door deze winst hadden we voor de nieuwe woning geen volledige financiering nodig. Eind 2011 werden we door de bank benaderd voor een afspraak over onze hypotheek. Omdat we het erg druk hadden hebben we de afspraak afgewimpeld. Het is toch allemaal goed geregeld?

Door alle verhalen begint het toch te knagen. We hebben een aandelenhypotheek. En de beurs staat laag, maar dan kan maandelijks toch goedkoop ingekocht worden? We hebben destijds niet volledig gefinancierd, maar krijgen we die prijs van de huidige financiering wel als we onverhoopt zouden moeten verkopen? Om aan alle twijfel een einde te maken hebben we een afspraak gemaakt met de bank.

Tijdens het gesprek worden we met de neus op de feiten gedrukt. Ongeveer 65 procent van de hypotheek hebben we aflossingsvrij, over dat stuk betalen we alleen rente. De gedachte in 2004 was dat we dan in 2034 de helft van de waarde van 2004 nog als hypotheek zouden hebben. Gezien de huidige huizenmarkt komt dat waarschijnlijk niet in de buurt van de helft. De overige 35 procent gaan we wel aflossen via een aandelenconstructie. Alleen de gekoppelde levensverzekeringen snoepen van het opgebouwde kapitaal. Zoals het nu lijkt gaan we het eindkapitaal niet halen! Het is blijkbaar dus niet goed geregeld.

We hebben de levensverzekeringen losgekoppeld van de hypotheek. De aandelenhypotheek hebben we omgezet in een spaarhypotheek. Het kleine opgebouwde kapitaal hebben we als beginkapitaal in de spaarhypotheek gebracht. Van het aflossingsvrije gedeelte hebben we een derde omgezet in een annuïteitenhypotheek. Onze maandelijkse kosten stijgen, maar het geeft wel een veel beter gevoel zo.

Ik denk dat er nog velen zijn, die net als wij, vermoeden dat het wel goed zit met de hypotheek. Mijn advies is toch maar in te gaan op de uitnodiging van de bank om je hypotheek te evalueren. Of zelf het initiatief te nemen voor een afspraak.

Ger Jaarsma, directievoorzitter