Onderzoek Lezen is niet begrijpen in kamerbrief laaggeletterdheid

Geplaatst op 21 maart 2019

Het kabinet trekt flink meer geld uit voor de aanpak laaggeletterdheid in de periode 2020-2024. Met een bedrag van € 425 miljoen investeert het kabinet in een nieuwe aanpak, die er voor moet zorgen dat meer mensen met Nederlands als moedertaal bereikt worden. Ook komt er geld beschikbaar voor mensen die digitaal minder vaardig zijn, bijvoorbeeld in de omgang met computers en smartphones.

In de brief van Minister Van Engelshoven (OCW), Minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatsecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer  wordt ons onderzoek ‘Lezen ≠ begrijpen’ genoemd als voorbeeld van “organisaties, werkwijzen of aanpakken die de afgelopen jaren opvielen of inspireerden. Zij geven kleur aan de beweging voor een vaardiger Nederland die we de komende jaren met alle betrokken partijen gezamenlijk willen vormen.”

Meer over het onderzoek en het vervolg erop lees je in inspiratiekader 1 van de Kamerbrief