Kostendelersnorm

Geplaatst op 8 juni 2015

Voor bijstandsgerechtigden die al op 31 december 2014 een uitkering ontvingen, geldt met ingang van 1 juli 2015 ook de kostendelersnorm. Dit betekent dat de uitkering lager wordt naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning.

De kostendelersnorm geldt niet voor bijstandsgerechtigden die samenwonen met:

  • Jongeren tot 21 jaar;
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering;
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen;
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning;
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Bent u bijstandsgerechtigde en wijzigt uw uitkering door de kostendelersnorm? Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten.