Leen Kredietbank deel NUON-gelden

Geplaatst op 5 april 2013

De helft van de provincies bulkt van het geld. Zo ook Fryslân. Er staat 1,2 miljard euro op de bank door de verkoop van aandelen NUON. Daarvan willen Gedeputeerde Staten nu driehonderd miljoen euro vrijspelen voor het creëren van banen en het stimuleren van de Friese economie. De provincie nodigt iedereen uit initiatieven aan te dragen. Alex Visser uit Drachten stelde in een ingezonden brief in de krant voor iedere inwoner een waardebon van duizend euro te geven, in twintig coupons van vijftig euro, te besteden in Friese winkels. Het Wetterskip Fryslân wil een deel van het geld investeren in de bouw van een nieuw zeegemaal aan de kust.

Ik heb ook een tweetal ideeën. Als eerste het provinciale en gemeentelijke wegennet. Ten opzichte van 2011 gaf Fryslân in 2012 29 miljoen euro minder uit. In 2013 is dat 24 miljoen euro minder, in 2014 elf miljoen euro minder en in 2015 zestien miljoen euro minder. In totaal tachtig miljoen euro. Van de NUON-gelden kun je de komende jaren de kwaliteit van de wegen op peil brengen en houden. Het tweede idee betreft de schuldhulpverlening. De Friese gemeenten gaven tot nu toe gemiddeld vijf miljoen euro per jaar uit aan schuldhulp en preventie. Door de gemeentelijke bezuinigingen wordt dit bedrag ieder jaar lager. Met één à twee miljoen euro zou je ervoor kunnen zorgen dat de beschikbaarheid van schuldhulpverlening in heel Fryslân op peil blijft.

Het echte probleem van de crisis zit natuurlijk bij de banken, de bouw en de woningmarkt. Kredietbank Nederland krijgt steeds vaker verzoeken om hypothecaire leningen te saneren en deels over te nemen. Een woningaankoop of woningbouw te financieren, of een (door)startend bedrijfje te helpen. Niet iedere situatie is geschikt om te financieren, maar bij een deel van de verzoeken vragen wij ons echt af waarom de handelsbanken er niet in willen stappen. De Kredietbank zou de financiering wel willen doen, maar beschikt niet over grote hoeveelheden liquiditeiten. Als Fryslân de Kredietbank nu eens twintig miljoen euro leent tegen een mooie rente, dan gaan wij ervoor zorgen dat kleine bedrijven door kunnen gaan met ondernemen en dat Friezen meer woningen gaan kopen en bouwen. En aan het eind van de crisis krijgt de provincie haar geld terug. Een win-winsituatie dus. Zal ik dit initiatief maar indienen?

Ger Jaarsma
Directievoorzitter Kredietbank Nederland