Meer geld uitgeven

Geplaatst op 16 april 2012

We zijn de laatste jaren weer een spaarzaam volk geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat het financiële vermogen van Nederlandse huishoudens boven de een biljoen euro is uitgekomen. Het bezit aan aandelen, obligaties en spaartegoeden steeg in 2011 met 52 miljoen euro.

Uiteraard is het een goede zaak dat gezinnen meer zijn gaan sparen en minder op de pof leven. Maar er zit ook een keerzijde aan dat oppotten van geld. De broodnodige economische groei blijft uit. En als we alleen sparen en niet uitgeven, loopt de economie nog verder vast. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de economie 0,7 procent en was de consumptie 1,8 procent lager dan een jaar eerder. Door die krimpende economie dalen de inkomsten aan belastingen. En door die dalende belastingen gaat het kabinet verder bezuinigen. Zie daar een vicieuze cirkel.
Natuurlijk zit de economie ingewikkelder in elkaar dan de hiervoor geschetste negatieve spiraal. Maar toch kunnen wij met z’n allen helpen de cirkel te doorbreken: door geld te gaan uitgeven!

Ik zal zeker niet pleiten voor ongebreideld consumeren. We hebben de afgelopen twintig jaar kunnen zien waar dat toe leidt. Maar onze buffers hoeven niet supergroot te worden. Zo kost het vervangen van een kapotte wasmachine vijfhonderd euro, een fikse reparatie aan de auto duizend euro en voor 2500 euro heb je een mooie zomervakantie. Een spaarrekening met vierduizend euro is daarom een mooie reservepot.

Nederlanders hebben echter gemiddeld twintigduizend euro per persoon op hun spaarrekening staan. Huishoudens gemiddeld zelfs een kleine vijftigduizend. Dat is vijf respectievelijk twaalf keer zoveel als mijn berekende buffer.

De mannen en de vrouw in het Catshuis kunnen met z’n zessen niet zonder hulp de economie weer aan het draaien krijgen. Dat moeten we met z’n allen doen. U moet zelf bepalen of een buffer van vierduizend euro genoeg is voor u. Als u een hogere reservepot wilt, is dat prima. Maar laten we onze overschotten gaan uitgeven en er voor zorgen dat de economie een opleving krijgt.

Ger Jaarsma, directievoorzitter