Meer schuldsaneringen

Geplaatst op 14 maart 2011

Vorig jaar is ruim een kwart meer schuldsaneringen uitgesproken dan in 2009. Vooral in het laatste kwartaal nam het aantal mensen dat via de rechter een schuldsanering kreeg toe. Daarmee zet de stijging die halverwege 2009 is ingezet stevig door. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De rechter sprak vorig jaar ruim 11.000 schuldsaneringen uit, 2500 meer dan in 2009. Vooral het aantal privépersonen dat werd toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) groeide. In het vierde kwartaal lag dit aantal ruim 50 procent boven dat van een jaar eerder.


Ondernemers
Bij (ex-)ondernemers vlakte de stijging in de loop van 2010 juist af. Dat aantal neemt al sinds half 2009 toe. Het hoogtepunt lag in het laatste kwartaal van dat jaar. Schuldsaneringen van (ex-)ondernemers reageren doorgaans sneller op veranderingen in de economie dan van privépersonen.

In 2010 kwamen gemiddeld 87 mensen per 100.000 inwoners van 18 jaar en ouder in de schuldsanering. Tussen de provincies onderling zijn enorme verschillen zichtbaar.


Wsnp
Zo kwamen in Utrecht gemiddeld 49 van de 100.000 inwoners in de Wsnp, tegen 251 in Flevoland. In 2009 werden in Flevoland ook al de meeste schuldsaneringen uitgesproken van alle provincies.

Om in de schuldsanering te komen, moet iemand een aanvraag indienen bij de rechter. Het Wsnp-traject voor schuldsanering helpt ruim 70 procent van de schuldenaren aan een schone lei. Vorig jaar kwam aan 13.000 schuldsaneringen een einde.


Schone lei
Daarvan bereikte 81 procent de schone lei, waarbij de rechter de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijtscheldt. Dat percentage stijgt sinds 2005 doorlopend. Onder (ex-)ondernemers komt het iets vaker voor dan bij privépersonen.


Bron: http://www.nu.nl/geldzaken/2467697/weer-meer-schuldsaneringen.html