Waarschuwing voor nep WhatsApp

Geplaatst op 11 februari 2016

Het blijkt dat namens Kredietbank Nederland WhatsApp berichten worden verstuurd waarin wordt gesommeerd een bedrag over te maken naar een bepaald rekeningnummer. Gedreigd wordt met sancties als niet wordt betaald. Mocht u namens de Kredietbank via WhatsApp een verzoek tot betaling ontvangen, dan verzoeken wij u hier niet op in te gaan en de inhoud van het bericht te mailen naar directiesecretariaat. Het kan wel voorkomen dat door Kredietbank medewerkers via WhatsApp wordt gevraagd bepaalde gegevens op te sturen naar het postbusnummer van de bank of naar een mailadres van de bank, wij zullen nimmer vragen een bedrag over te maken.