Nieuws: Klasse!kas

Geplaatst op 18 augustus 2010

Voor de kinderen van de OBS Master Fennema in Tytsjerk was het 15 april een bijzondere dag. De leerlingen ontvingen bezoek van gedeputeerde Adema en de onderwijswethouder Rypstra van de gemeente. Samen boden zij de kinderen onder belangstelling van de pers de eerste Klasse!kas aan. De wethouder deed letterlijk de eerste duit in het zakje: voor elke leerling stelde ze een euro beschikbaar voor De Klasse!kas. Een goede start voor een fase waarin kinderen van de bovenbouw zelf een budget beheren. De leerlingen wisten de ’pommeranten’ zonder veel omhaal van woorden te vertellen welke financiële plannen er lagen. Voor de GKB Fryslân vormde deze bijeenkomst het startschot voor het project De Klasse!kas in Fryslân.