Kredietbank Nederland ontvangt NVVK-auditcertificaat

Geplaatst op 27 mei 2014

Donderdag 22 mei 2014 nam directievoorzitter Ger Jaarsma het NVVK-auditcertificaat in ontvangst van Joke de Kock, voorzitter van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Met deze audit wordt de kwaliteit van NVVK-leden continu getoetst. De audit wordt afgenomen door onafhankelijke auditoren. Door de audit wordt zichtbaar gemaakt dat de leden op ieder moment aan uniforme en controleerbare kwaliteitseisen voldoen. Per jaar worden 30 leden geauditeerd. De audit wordt eens per drie jaar afgenomen.