Persbericht Ondernemersimpuls Fryslân

Geplaatst op 15 december 2014

Ondernemersimpuls Fryslân passeert de miljoen euro aan kredietverstrekking

Onder de naam Ondernemersimpuls Fryslân heeft de provincie Fryslân vanuit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om Friese ondernemers meer financiële ruimte te bieden. Het bedrag wordt ingezet in de vorm van geldleningen. Kredietbank Nederland beheert het geld van de provincie en verstrekt de kredieten. Sinds de start van het initiatief in april 2014, hebben twaalf bedrijven hiervan gebruikgemaakt.

Ger Jaarsma, directievoorzitter Kredietbank Nederland, is blij dat Ondernemersimpuls Fryslân zo goed aanslaat: ‘Met dit prachtige fonds hebben we Friese ondernemers met diverse achtergronden kunnen helpen. Van softwarebedrijf tot bakker, van keukenontwerper tot zorgverlener. Veel kleine en middelgrote bedrijven lopen aan tegen de strenge acceptatiecriteria die banken hanteren bij de behandeling van kredietaanvragen. Voor hen is Ondernemersimpuls Fryslân echt een uitkomst.’

Jaarsma verwacht ook in 2015 weer een flink aantal ondernemers te kunnen helpen met de financiering van hun nieuwe of bestaande bedrijf. ‘Dankzij de constructieve samenwerking tussen de provincie Fryslân, IMK en Kredietbank Nederland kunnen aanvragen van ondernemers snel in behandeling worden genomen. De aanvrager weet binnen drie weken of hij het krediet krijgt.’

Ondernemers die een kredietaanvraag willen indienen vinden op www.ondernemersimpulsfryslan.nl alle benodigde informatie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wurkje foar Fryslân

Met het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân doet de provincie Fryslân een extra investering van in totaal € 300 miljoen in de mienskip. Hiermee wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Meer informatie staat op www.fryslan.nl/wurkje.