Ondernemersimpuls Fryslân van start

Geplaatst op 14 april 2014

Provincie Fryslân stelt 5 miljoen beschikbaar voor kredietverlening aan Friese ondernemers.

Onder de naam Ondernemersimpuls Fryslân stelt Provincie Fryslân een fors bedrag beschikbaar om Friese ondernemers meer financiële ruimte te bieden. Het bedrag wordt ingezet in de vorm van geldleningen. Kredietbank Nederland krijgt het geld van de Provincie in beheer en verstrekt hiermee kredieten aan bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. Welke bedrijven dat zijn, wordt beoordeeld door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). 

Meer lezen over Ondernemersimpuls Fryslân?
http://www.ondernemersimpulsfryslan.nl