Schuldhulpverlening moet geborgd in wet

Geplaatst op 14 januari 2011

De VNG heeft besloten niet langer de nieuwe wet schuldhulpverlening te steunen. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet begrijpt het standpunt van de VNG, maar blijft zelf wel voorstander van de wet. ‘Schuldhulpverlening moet goed geborgd zijn in de wet.’

Raar
Voorzitter Joke de Kock van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet begrijpt het standpunt van de VNG, maar houdt zelf een ander standpunt. ‘Wij willen dat schuldhulpverlening goed geborgd is in de wet. We realiseren ons dat de bezuinigingen gemeenten voor ingewikkelde keuzes stellen en ze hun beleidsruimte willen houden. Het is ook heel bevreemdend dat het kabinet 20 miljoen wil bezuinigen op schuldhulpverlening, terwijl er wachtlijsten zijn en het om kwetsbare mensen gaat.’

Moratorium
Volgens De Kock lag er een goede wet met een goede beslistermijn: voor een intakeproces vier weken en bij crisis drie dagen. ‘De VNG wijzigt haar standpunt, omdat gemeenten eerst zelf een beschikking moeten maken. Dat levert administratieve belasting op, waardoor er minder geld beschikbaar is voor de uitvoering.’ De NVVK is voorstander van een moratorium, een verplichte pauze van zes maanden voor schuldeisers. ‘Maar de crediteuren en de wetgever willen geen verplichting aangaan. Daarmee frustreren zij het proces. Dat vinden we jammer. Relatief kleine schuldeisers voor bijvoorbeeld 600 euro kunnen daardoor het proces frustreren. We hopen dat tijdens de behandeling in de Kamer vragen gesteld worden over deze verplichting. We lobbyen voor een verplicht moratorium.’

Zorgplicht
Ook het schuldenregister (LIS) komt er niet. ‘We zijn daar al zeven jaar mee bezig. De privacycode ligt ervoor en legt alles stil. De Kamer zou een uitspraak doen, maar die komt maar niet. We willen de partijen wijzen op hun verantwoordelijkheid.’ De Kock wijst op het risico dat gemeenten vanwege de bezuinigingen de schuldhulpverlening schrappen. ‘Dat risico wordt te groot. De zorgplicht is het belangrijkst. Nu is er geen sanctie. Er was 130 miljoen euro beschikbaar voor 2009 tot 2012 die gemeenten vooral gebruikten voor het wegwerken van wachtlijsten en het verbeteren van de kwaliteit. Straks is dat geld op, zijn er nieuwe groepen bijgekomen en wordt 20 miljoen bezuinigd. Het zou een gemiste kans zijn als de wet niet doorgaat.’

Divosa
Divosa, de vereniging voor sociale diensten, verwacht niet dat gemeenten de schuldhulpverlening zullen schrappen. ‘Dat is niet in het belang van gemeenten. Het probleem komt toch terug. Wij hebben er niets aan als mensen op straat komen te staan’, aldus woordvoerder Jos Stuart. Over de politieke afweging heeft de ambtelijke organisatie geen mening. ‘Wet of geen wet, de toestroom wordt niet minder, dus we zullen toch ons werk moeten doen.’

Gevolgen
Stuart stelt vast dat de wachtlijst nu is weggewerkt met de 130 miljoen die de sociale diensten voor het opvangen van de gevolgen van de crisis hebben gekregen. ‘Dat geld is in 2012 op. Er komt dan een korting van 20 miljoen, maar er staan al nieuwe groepen voor de deur en daarvoor hebben we faciliteiten nodig. Er komen steeds meer mensen met steeds ingewikkelder schuldenproblematiek. Het aantal schuldeisers loopt op en het schuldbedrag ook. Als gemeenten straks ook alleen maar armoedepolitiek mogen voeren tot 110 procent van het minimumloon zijn lage inkomensgroepen de dupe.’