Sterke toename van probleemschulden

  • Nieuws

Geplaatst op 19 oktober 2010

DEN HAAG - Het aantal huishoudens met problematische schulden blijft sterk toenemen. In het eerste halfjaar van 2010 hadden al vijfduizend meer mensen bij de schuldhulpverlening aangeklopt dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat is een groei van elf procent. Dit blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK). De gemiddelde schuld is 33.000 euro, verdeeld over zeventien schuldeisers.

Vorig jaar was het aantal probleemschulden al met 25 procent gestegen ten opzichte van 2008. Opvallend is dat de problemen vooral bij bovenmodale inkomens snel toenemen. In 2008 was het aandeel van bovenmodale inkomens in de schuldhulpverlening nog twee procent, vorig jaar is dat cijfer opgelopen tot 25 procent.

Crisis 
Gezien de aanhoudende economische crisis verwacht de NVVK dat deze groep ook dit jaar weer fors groeit. Veel mensen verliezen hun baan of gaan er in salaris op achteruit, en daarna kan het snel gaan. Wie geen financiële buffer heeft, kan in zeer korte tijd in moeilijkheden komen.

Uit gegevens van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat schulden van 15.000 euro en meer vaker voorkomen bij hoger opgeleiden. Nederlanders tussen 21 en 35 jaar hebben vaker schulden dan gemiddeld, blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Waar het gaat om schulden tussen de 500 en 25.000 euro is deze groep het sterkst vertegenwoordigd.

Werkende jongeren
Vooral werkende jongeren raken in de problemen. Twee van de drie heeft een schuld van gemiddeld 1750 euro. Jongeren hebben ook vaker problemen met betalingen. Eén op de vier ontvangt minimaal eens per jaar een aanmaning en één op de vijf kan gergeregeld geen geld meer opnemen of ziet een automatische incasso geweigerd wegens tekort op de rekening.

Bron: nd.nl