Stijging schuldhulp opgevangen door efficiënt werken

Geplaatst op 25 mei 2011

Er komen méér huishoudens in de schulden en er is mínder geld beschikbaar voor schuldhulpverlening. Alleen door het efficiënter inrichten van het werkproces blijft het haalbaar om deze toestroom aan financiële problematiek het hoofd te bieden.

De NVVK – vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren – heeft de cijfers over vorig jaar bekend gemaakt. In 2010 hebben 80.000 huishoudens een aanvraag voor schuldhulpverlening ingediend bij de NVVK-leden, 25.000 meer dan in 2009. Een stijging van ruim 45%. In 2010 meldden zich bij Kredietbank Nederland 4.827 huishoudens met schulden, tegenover 4.075 in 2009. Dit is een stijging van 18%. Een lager percentage dan de cijfers van de NVVK, maar nog steeds een forse stijging.

Het hogere aantal aanvragen is reden tot zorg. De werkwijze die de branche hanteert sinds 2006, heeft geresulteerd in het structureel kunnen oplossen van de meeste financiële problemen. Maar meer dossiers succesvol afhandelen en meer mensen begeleiden naar financiële zelfredzaamheid, kost veel geld. De afgelopen jaren heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten, waardoor de nieuwe werkwijze goed geïmplementeerd kon worden. Vanaf 2012 gaat Den Haag bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent voor de schuldhulpverlening: meer klanten en minder geld. Of – in het gunstigste geval – evenveel geld, als de gemeente bereid is het verschil bij te leggen uit andere fondsen.

Nu kunnen we het oneens zijn met het korten op het budget, maar dat helpt niets. De bezuinigingen treffen alle sectoren, dus ook de schuldhulpverlening ontkomt er niet aan. We moeten regelen dat we meer klanten met hetzelfde geld kunnen helpen.

Bij Kredietbank Nederland hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de efficiency. Door schaalvergroting zijn de eerste winsten behaald. Daarnaast nemen we sneller beslissingen in een dossier; iemand die niet zelfredzaam kan worden, gaat we niet meer coachen. Een goedkopere vorm van inkomensbeheer werkt beter. Door het efficiënter inrichten van de werkprocessen is de caseload per medewerker verhoogd. Dit alles is niet ten koste gegaan van de kwaliteit. Het slagingspercentage stijgt al vijf jaren op een rij.

Vanaf deze zomer kunnen klanten via internet de voortgang van hun dossier volgen. Schuldeisers en gemeenten kunnen dit vanaf dit najaar. Hierdoor zullen we het aantal inkomende telefoontjes fors terugdringen, waardoor een medewerker meer dossiers kan afwikkelen. In 2013 zal de bank volledig gedigitaliseerd zijn, wat ook een flinke kostenbesparing oplevert.

Zelfs met al deze verbeteringen wordt het lastig om jaarlijkse stijgingen van 10% tot 20% budgetneutraal op te vangen. Als de stijgingen echter lager uitvallen, durf ik te beweren dat wij in staat zijn de jaarlijkse rekening aan de gemeente gelijk te houden en mogelijk nog te laten dalen. Dan bezuinigen we gewoon mee met de overheid!

Ger Jaarsma,
Directievoorzitter Kredietbank Nederland