Urgente noden

Geplaatst op 4 december 2012

Sinterklaas is in het land. Schoenen worden gezet, gedichten worden geschreven en surprises worden gemaakt. Bij de kachel pakken we de cadeaus uit die de knechten van de goedheiligman voor de deur hebben gezet. Een heerlijke tijd.

Voor ons is december de tijd van het geven. We geven dingen aan kinderen, die ze eigenlijk niet nodig hebben. De rest van het jaar zijn er organisaties die mensen zaken geven die ze wel dringend nodig hebben. Zo ook de Stichting Urgente Noden Friesland (SUN). Dit noodfonds wil urgente financiële noodsituaties helpen oplossen, daar waar voorzieningen zoals de bijstand niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Het te vergeven geld krijgt het fonds van fondsen en donateurs. Die donaties mogen zij alleen gebruiken voor noodhulp en zeker niet om het bureau met twee medewerkers van te betalen.

De SUN is in 2010 gestart met subsidie van de provincie Fryslân. Deze provinciesubsidie wordt langzaamaan afgebouwd. De bedoeling is dat de gemeenten de financiering van het bureau overnemen. Tot nu toe betalen acht Friese gemeenten mee. De andere achttien gemeenten is ook gevraagd om een bijdrage, tot nu toe zonder succes. Tot overmaat van ramp gaat de gemeente Heerenveen haar deelname heroverwegen. De gemeente laat financiering van de SUN afhangen van de deelname van andere gemeenten. Volgens voorzitter Rimmer Mulder van de SUN wordt 2013 een cruciaal jaar. “Als de gemeenten niet meedoen, kan dat betekenen dat het noodfonds ophoudt.” En dat terwijl het super succesvol is en in een steeds groter wordende behoefte voorziet. Dit kan en mag niet gebeuren! 

Gemeenten moeten bezuinigen. Dat snap ik. Maar de exploitatie van het bureau kost slechts twee dubbeltjes per inwoner. Gemiddeld per gemeente minder dan vijfduizend euro per jaar. Dat moet toch wel in de gemeentebegroting passen? Indien de gemeenten niet over de brug komen moeten we maar gaan inzamelen voor de SUN. Als ieder gezin één cadeautje minder koopt, en dat geld overmaakt naar de SUN, kunnen zij hun gulle giften blijven doen. Dat is de echte gedachte achter Sinterklaas.

Ger Jaarsma
Directievoorzitter Kredietbank Nederland