Bent u klaar voor de veranderingen in 2015?

Geplaatst op 24 december 2014

Aan het begin van het nieuwe jaar verandert er veel. Misschien hebt u hierover al iets gehoord via uw gemeente of de Belastingdienst. De veranderingen kunnen problemen veroorzaken bij het uitvoeren van uw inkomensbeheer. Daarom kunt u in dit bericht lezen wat u zelf kunt doen, zodat uw inkomensbeheer ook in het nieuwe jaar goed blijft gaan.

Wijzigingen doorgeven
Geef veranderingen in uw inkomen, uitgaven of gezinssamenstelling altijd op tijd aan ons door. Zo kunnen wij uw inkomensbeheer weer op tijd aanpassen aan uw nieuwe situatie en zorgen we samen voor een goed beheer van uw budget.

Wilt u in ieder geval onderstaande gegevens binnen 14 dagen bij ons inleveren?

Huurspecificatie per 1-1-2015
Zorgpolis per 1-1-2015
Voorschotbeschikking toeslagen 2015 (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag)
Voorlopige Aanslag 2015
Nieuwe premiebedragen van uw andere verzekeringen

U kunt de documenten mailen onder vermelding van uw kenmerk naar BBR@kbnl.nl of stuur een kopie van deze documenten onder vermelding van uw kenmerk naar Kredietbank Nederland, Postbus 7695, 8903 JR Leeuwarden.

Kindgebonden budget
Hebt u kinderen, let dan goed op. Per 1 januari eindigt een aantal kindregelingen. Als hierdoor uw inkomen lager wordt, dan krijgt u als compensatie meer kindgebonden budget. Ontvangt u nu kindgebonden budget, dan wijzigt de Belastingdienst het bedrag automatisch. Deze maand betaalt de Belastingdienst al een hoger bedrag aan u. Houd er rekening mee dat dit nodig is voor het betalen van uw lasten in januari, omdat uw inkomsten dan waarschijnlijk lager zullen zijn.

www.toeslagen.nl 
Kreeg u in 2014 geen kindgebonden budget, dan kan het zijn dat u per 1 januari wél recht hebt op kindgebonden budget. Dit kunt u berekenen op www.toeslagen.nl. Hebt u wel recht op kindgebonden budget, vraag het dan direct aan. Geef in dat geval ook aan ons door dat u het hebt aangevraagd via BBR@kbnl.nl. Wij regelen vervolgens met de Belastingdienst dat het kindgebonden budget naar ons wordt overgemaakt.

Uitbetalingen naar Kredietbank Nederland
Het kindgebonden budget hoort altijd binnen te komen op uw budgetbeheerrekening, want anders is er niet genoeg geld om alle betalingen uit uw budget te doen. Wij hebben daarom de Belastingdienst gevraagd om uw kindgebonden budget vanaf deze maand aan ons over te maken. Kwam uw kindgebonden budget al binnen op de budgetbeheerrekening, dan verandert er niets voor u.

Komt het geld toch nog op uw eigen rekening? Maak het dan direct over op rekeningnummer NL48 BNGH 0285 0174 03 ten name van Kredietbank Nederland onder vermelding van uw kenmerk. Zo helpt u mee aan een goed inkomensbeheer.

Beschermingsbewind
Maakt u gebruik van Beschermingsbewind bij Kredietbank Nederland? Dan hoeft u niets te doen. Bij Beschermingsbewind regelt uw bewindvoerder namelijk al uw geldzaken voor u, zoals het aanvragen van kindgebonden budget bij de Belastingdienst.

Vragen?
Kredietbank Nederland staat voor u klaar, ook in 2015. Hebt u vragen of zijn er problemen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.00 uur bereiken via telefoonnummer 088 62 62 777.