Vernieuwde privacyverklaring online

Geplaatst op 25 mei 2018

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook Kredietbank Nederland is flink aan de slag geweest om te voldoen aan de nieuwe eisen. Een vernieuwde privacyverklaring is daar uiteraard onderdeel van. Deze staat nu online.

De verklaring is uitgebreid met een specifiekere omschrijving van de persoonsgegevens die wij kunnen opvragen. Ook wordt uitgelegd op welke manier wij deze gegevens verwerken en gebruiken en wordt het cookiebeleid toegelicht. Wat zijn bijvoorbeeld analytische cookies en waar worden ze voor gebruikt?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.