Vliegende start voor project SchuldHulpMaatje

Geplaatst op 1 februari 2012

LEEUWARDEN- Voor het project SchuldHulpMaatje zijn in een jaar tijd duizend vrijwilligers opgeleid. Fryslân telt vijftig mensen die de cursus hebben gevolgd. Project SchuldHulpMaatje is een initiatief van kerken en christelijke organisaties om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Op vijfenveertig plaatsen in Nederland is het project samen met lokale diaconieën gestart, waaronder in Franeker, Harlingen, Joure en Leeuwarden. Binnenkort wordt ook in Noordoost-Fryslân en in Drachten begonnen met het project, vertelt Harry van der Snee, consulent Kerk en Samenleving voor de Protestantse Kerk in Fryslân.
Het project SchuldHulpMaatje begon ruim een jaar geleden met een overheidssubsidie die voor een jaar werd toegekend. Het project kan dankzij geslaagde fondswerving doorgaan zonder overheidssubsidie, laat Kerk in Actie weten. De diaconale tak van de PKN is een van de initiatiefnemers van het project.

Vrijwilligers
Een schuldhulpmaatje is een getrainde vrijwilliger die mensen met schulden als een ‘maatje’ bijstaat tijdens een schuldhulptraject en door het bieden van nazorg. In Fryslân zijn inmiddels tien à twaalf ‘budgetbuddy’s’ gekoppeld aan mensen met schulden.

Het project SchuldHulpMaatje vindt in aanvulling op en in goed overleg met de burgerlijke overheid plaats, aldus Van der Snee. De inzet is vooral om herhaling van problematische schulden te voorkomen. ,,Een schuldhulpmaatje neemt niet de plaats in van een professionele schuldhulpverlener. Daar is de aard van de problematiek te complex voor.”
Een budgetbuddy helpt iemand bijvoorbeeld door gedragsverandering te stimuleren, het sociale netwerk van mensen te verbreden en door de kwaliteiten van mensen voorop te stellen.

Hypotheeklasten
Het project is uniek vanwege de samenwerking tussen de kerken en christelijke organisaties, zegt Van der Snee. ,,We hebben met elkaar een verantwoordelijkheid te dragen voor mensen die het financieel even niet redden. Het is een uitdaging voor de kerken om nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, verantwoordelijkheid te nemen voor mensen die ‘door de bodem zakken’.” Van der Snee doelt zowel op mensen met een laag inkomen die financiële problemen hebben, als mensen die door bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van hun baan de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen en in de problemen komen.

Het project heeft ook in Fryslân een ,,vliegende start” gemaakt, merkt Van der Snee. ,,De bereidheid van mensen om als vrijwilliger hiervoor aan de slag te gaan is groot. Onder de vrijwilligers zijn veel zestigplussers. Zij hebben met dit project het gevoel dat ze iets concreets kunnen doen dat zinvol is voor de samenleving.”
De belangrijkste uitdaging is nu om vraag en aanbod op goede manier te koppelen, aldus Van der Snee. ,,Met behulp van maatschappelijke organisaties worden alle vijftig schuldhulpmaatjes in contact gebracht met mensen die daar behoefte aan hebben.”

Lees hier het vervolg op bovenstaand artikel. 

Bron, Friesch Dagblad zaterdag 14 januari 2012