Vangnet voor Vluchtelingen

Geplaatst op 12 januari 2016

Nederland heeft sinds begin 2015 te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Uit ervaring weten wij dat dit een kwetsbare groep mensen is waarbij de kans aanwezig is dat zij verzanden in hun financiën en een risicogroep vormen voor het ontstaan van (problematische) schulden. Sinds een paar jaar werken wij met enkele opdrachtgevers (gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Noardwest Fryslân) succesvol samen om vluchtelingen preventief te helpen. Klik hier voor meer informatie.