Vraag naar schuldhulp neemt toe

Geplaatst op 4 december 2010

56.000 personen vroegen dit jaar een schuldregeling aan, tegen 53.000 vorig jaar. Aantal zelfstandigen dat hulpaanvraag doet, verdubbelde tot 35.000. Ook middeninkomens komen steeds vaker in problemen.

DEN HAAG - De vraag naar noodhulp en schuldsanering als gevolg van de economische crisis neemt steeds verder toe. De Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK verwacht dit jaar voor ongeveer 56.000 personen een schuldregeling aan te vragen, tegen 53.000 vorig jaar. NVVK-voorzitter Joke de Kock denkt dat ook in 2011 een hoog aantal schuldsaneringen plaats zal moeten vinden.

Zelfstandigen, die bij het uitbreken van de crisis in 2008 als eerste de klappen moesten opvangen, doen dit jaar 6 procent vaker een beroep op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, zegt een woordvoerder van schuldsaneerder Zuidweg&Partners, dat veel in opdracht van gemeenten werkt. Vorig jaar was het aantal aanvragen voor een BBZ-regeling al verdubbeld naar ongeveer 35.000. Via deze regeling krijgen ze inkomensondersteuning van de gemeente, in de vorm van een uitkering of lening.

Ook kerkelijke organisaties zien een steeds toenemende hulpvraag. De in Lelystad gevestigde stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) noteert dit jaar een verdubbeling. Er meldden zich tot nu toe 60 procent meer mensen met andere vragen in verband met schulden, in vergelijking tot vorig jaar.

Bron: http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/binnenland/article7739315.ece