Werknemers met financiële problemen

Geplaatst op 15 november 2012

Op dit moment wordt er veel gesproken over de tweede financiële crisis. Dit heeft als gevolg dat meer werknemers te maken krijgen met betalingsachterstanden en schulden. Het aantal werkgevers dat geconfronteerd wordt met (problematische) schulden van werknemers blijft stijgen; er vinden steeds vaker loonbeslagen plaats, in toenemende mate ook bij mensen met een midden- of hoger inkomen.

Als werkgever merkt u het als eerste wanneer er sprake is van financiële problemen bij één van uw werknemers. De werknemer is vaker ziek, is minder gemotiveerd en zal niet optimaal functioneren. Slechtere prestaties van werknemers met financiële problemen kosten u veel geld.

Signalen van mogelijk financiële problemen:

 • loonbeslag;
 • verzoek om voorschot of lening;
 • verzoek om verlofuren uit te betalen;
 • werknemer leent bij collega;
 • vraag om (meer) overwerk te draaien.

 Wat kunt u als werkgever doen?

Dit is vaak een lastige kwestie voor veel werkgevers. Financiële problemen worden vaak gezien als privé problemen en werkgevers willen zich hier niet altijd in mengen. Maar zodra uw werknemer ziek wordt hierdoor of loonbeslagen krijgt dan heeft u als werkgever hier ook last van.

U kunt uiteraard zelf in gesprek gaan met uw medewerker, maar werknemers vinden het moeilijk om met hun werkgever over deze problemen te praten. Ook heeft de werkgever niet altijd een oplossing.

 Speciaal voor werkgevers heeft Kredietbank Nederland hiervoor iets ontwikkeld; Ping.

Wat doet Ping?

 • administratie ordenen;
 • inkomsten en uitgaven inzichtelijk maken (budgetadvies);
 • advies over inkomensondersteunende regelingen (waar heeft iemand recht op?);
 • budgetadvies naar aanleiding van een wijziging in inkomen en/of persoonlijke situatie (zoals ontslag, ziekte, samenwoning, gezinsuitbreiding, zelfstandig gaan wonen);
 • budgetadvies naar aanleiding van achterstanden en betalingsproblemen;
 • budgetadvies naar aanleiding van loonbeslag;
 • invullen formulieren (ook schuldregelingsaanvragen, WW aanvragen en toeslagen zoals huur- zorgtoeslag en kindgebonden budget);
 • advies over besparingen op uitgaven;
 • schulden inzichtelijk maken en helpen deze terug te dringen.

Is de problematiek dusdanig ernstig dan kunnen wij altijd doorverwijzen naar Kredietbank Nederland. Ook zijn er diverse vormen van financieel beheer mogelijk. U betaalt het inkomen aan ons en wij verzorgen de betaling van de rekeningen van uw werknemer. Ook is het herfinancieren van schulden een optie.

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op onze website:

http://www.kredietbanknederland.nl/werkgevers.ashx

Of bel voor een vrijblijvende afspraak