Wet aanpak schijnconstructies (Was)

Geplaatst op 3 december 2015

Per 1 januari 2016 treedt de Wet aanpak schijnconstructies (Was) in werking.

De Was verplicht werkgevers minimaal het minimumloon giraal uit te betalen op een rekening op naam van de werknemer. Voor gemeenten en NVVK leden zou het door deze wet onmogelijk worden gemaakt hun werkzaamheden in het kader van budgetbeheer of financieel beheer te blijven verrichten.

Brancheorganisatie NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) heeft bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepleit voor een oplossing. De minister heeft in de Kamerbrief van 30 november 2015 bericht dat de Wet aanpak schijnconstructies géén betrekking heeft op de werkzaamheden van de minnelijke schuldhulpverlening. Als de klant een volmacht afgeeft blijft het ook na 1 januari 2016 mogelijk het volledige loon op een rekening over te maken, die op naam staat van een organisatie die minnelijke schuldhulpverlening biedt.