Wijziging in inkomen en vaste lasten

Geplaatst op 21 juni 2018

Per 1 juli 2018 kunnen er wijzigingen zijn in de hoogte van uw inkomen en vaste lasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben uw inkomensbeheer of schuldregeling. Wilt u wijzigingen met betrekking tot uw inkomen en vaste lasten tijdig aan ons doorgeven, zodat we samen orde op zaken kunnen stellen.