Organisatie

Directie

  • H. (Hans) van der Meulen, algemeen directeur
  • Drs. F.W. (Frank) Dijkstra, financieel directeur

Raad van Toezicht

  • T. (Tom) van Mourik, voorzitter
  • A.H.J. (Guus) Alfrink, vice-voorzitter
  • Drs. P.A. (Paul) van den Brom
  • Mr. I. (Ineke) Grijpma

Personeel

Eind 2017 telde de kredietbank 162 medewerkers en een ingehuurde kracht, die samen voor 141,6 fte werk leverden. Van de 162 medewerkers hadden 20 een tijdelijk contract en 142 een vast dienstverband.