Organisatie

Directie

  • Drs. C.W. (Carry) de Niet MBA, algemeen directeur
  • Drs. F.W. (Frank) Dijkstra, financieel directeur

Raad van Toezicht

  • T. (Tom) van Mourik, voorzitter
  • A.H.J. (Guus) Alfrink, vice-voorzitter
  • C.J.P. (Tiny) Derks
  • Drs. P.A. (Paul) van den Brom
  • Mr. I. (Ineke) Grijpma

Personeel

Eind 2015 telde de kredietbank 161 medewerkers en een ingehuurde kracht, die samen voor 143,1 fte werk leverden. Daarvan heeft 130,7 fte een vast dienstverband en werkte 13,4 fte op basis van een tijdelijk contract of was ingehuurd.