Organisatie

Directie

  • Drs. C.W. (Carry) de Niet MBA, algemeen directeur
  • Drs. F.W. (Frank) Dijkstra, financieel directeur

Raad van Toezicht

  • T. (Tom) van Mourik, voorzitter
  • A.H.J. (Guus) Alfrink, vice-voorzitter
  • Drs. P.A. (Paul) van den Brom
  • Mr. I. (Ineke) Grijpma

Personeel

Eind 2016 telde de kredietbank 158 medewerkers en een ingehuurde kracht, die samen voor 139,2 fte werk leverden. Daarvan heeft 126,1 fte een vast dienstverband en werkte 13,1 fte op basis van een tijdelijk contract of was ingehuurd.