Kredietbank Nederland

Op 1 september 2009 was de fusie van de Stichting Stadsbank Midden Nederland en de Stichting Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland een feit. De organisatie gaat vanaf dan verder als Stichting Kredietbank Nederland, een van de grootste landelijk werkende kredietbanken in Nederland. In 2011 is de kredietportefeuille van de Kredietbank Noord West in Alkmaar over gegaan naar Kredietbank Nederland. Daarmee is Kredietbank Noord West op gehouden te bestaan.

Kredietbank Nederland heeft momenteel met 120 gemeenten contacten voor de sociale kredietverlening. En met 60 van die gemeenten heeft Kredietbank Nederland ook (geheel of gedeeltelijk) een contract voor de schuldhulpverlening. Kredietbank Nederland is statutair gevestigd in Leeuwarden. Het oprichtingsjaar is 1951.

Kredietverlening

Kredietbank Nederland heeft in 2017 een kredietportefeuille met een uitstaand saldo van 36 miljoen euro.

Inkomensbeheer

De Kredietbank Nederland budgetteert huishoudens, die (tijdelijk) zelf niet in staat zijn hun financiën te beheren.

Schuldhulpverlening

In 2011 is het aantal aanvragen schuldregelingen sterk gedaald van 4.773 in 2010 naar 3.684. In 2012 komen we weer iets hoger uit; 3.906 aanvragen. Door de economische crisis is het aantal aanvragen in 2013 gestegen tot 4.109. In 2014 is het aantal aanvragen gedaald naar 3.268. De daling heeft zich voortgezet in 2015. Mede oorzaak van deze daling is het ingaan van de drie transities in het sociale domein. De transities zijn nog niet op iedere plaats even goed uitgekristalliseerd. Door deze ontwikkelingen werden 3123 aanvragen ontvangen. In 2016 zien we wederom een daling en hebben wij 2824 aanvragen ontvangen. In 2017 ontvingen wij 2891 aanvragen voor schuldhulpverlening, dit waren 67 meer dan in 2016. Met 2316 klanten werd een schuldregelingsovereenkomst gesloten.

Preventie

Preventie krijgt een steeds belangrijkere positie. In plaats van het oplossen van complexe schuldproblematiek ligt de focus op het voorkomen daarvan. Kredietbank Nederland heeft het concept Ping geïntroduceerd. Op diverse locaties is een (Ping) loket voor financieel advies. Door het laagdrempelige karakter en de plaats (werkplein of gemeentehuis) kan een grotere groep mensen bereikt worden op een moment dat er nog geen problematische schuldsituatie is ontstaan maar de betrokkenen wel behoefte hebben aan financieel advies.

NVVK

Kredietbank Nederland is actief lid van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en participeert in diverse Kernteams.