Samenwerking

Gespecialiseerd in alle facetten van integrale schuldhulpverlening

Kredietbank Nederland is gespecialiseerd in alle onderdelen van integrale schuldhulpvelening. Centraal hierbij staat het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de klant. Wij zoeken bij onze dienstverlening nadrukkelijk naar ondersteuning in het eigen netwerk van de klant en zetten, daar waar mogelijk, vrijwilligers in.

Geen winstoogmerk

Kredietbank Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn ontstaan uit fusies van verschillende kredietbanken. Wij zijn een bank en kunnen daardoor zelf kredieten verstrekken. Hierdoor zijn onze slagingspercentages hoog en onze doorlooptijden kort. Dit alles onderscheidt ons van andere private aanbieders van schuldhulpverlening.

Voordelen samenwerking Kredietbank Nederland

Samenwerken met Kredietbank Nederland biedt de volgende voordelen:

 • Hoge slagingspercentages;
 • Lage uitval, lage recidive en lage no show;
 • Tevreden klanten;
 • Geen wachtlijsten en korte doorlooptijden;
 • Lage kosten;
 • Volledige inzage in trajecten en kosten;
 • Optimale samenwerking met ketenpartners.

Kortom, onze integrale schuldhulpverlening is effectief en efficiënt!

Verschillende diensten

Kredietbank Nederland werkt niet productgericht, maar vraaggericht. Wij gaan uit van de vraag van de klant en de gemeente. Wij leveren maatwerk en zetten alleen diensten in als ze tot resultaat leiden. Dit voorkomt kosten en teleurstellingen. Onze diensten zijn onder meer:

 • Preventie (www.ping.nl);
 • Aanmelding;
 • Intake;
 • Crisisinterventie;
 • Screening;
 • Eenmalig advies;
 • Betalingsregeling en herfinanciering;
 • Stabilisatie;
 • Duurzame Financiële Dienstverlening (DFZ);
 • Inkomensbeheer (budgetbeheer);
 • Schuldregeling (schuldbemiddeling en saneringskrediet);
 • Budgetcoaching;
 • Moratorium;
 • Dwangakkoord;
 • Verzoek WSNP en voorlopige voorziening;
 • Nazorg.

Transparante dienstverlening

Via de webportal ‘Zakelijk Bankgemak’ hebben gemeenten te allen tijde volledig inzage in trajecten en kosten. Gemeenten kunnen documenten met betrekking tot trajecten en facturen die herleidbaar zijn tot op klantniveau inzien. Hierdoor komen gemeenten nooit voor verrassingen te staan en faciliteren wij gemeenten optimaal in hun regierol.

Geïnteresseerd in samenwerking?

Wilt u weten wat Kredietbank Nederland voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met ons directiesecretariaat. Telefoon 088 6262 777,  E-mail: directiesecretariaat@kbnl.nl.