Samenwerkingen

Kredietbank Nederland ziet het als haar missie om samen met opdrachtgevers, netwerkpartners en branchegenoten de taboes rondom schulden te doorbreken. Samen kunnen we de schuldenproblematiek preventief te lijf gaan en de drempels voor de toegang tot schuldhulpverlening verlagen.

Opdrachtgevers

Wij werken samen met een breed scala aan opdrachtgevers, waarin gemeenten de grootste groep vormen. Dankzij onze kennis en ervaring leveren wij standaard maatwerk aan onze opdrachtgevers. Mede daardoor werken steeds meer opdrachtgevers met ons samen.

Schuldeisers

Een goede samenwerking met schuldeisers vinden wij belangrijk. Alleen samen kunnen wij ons uitgangspunt 'alles wordt afbetaald' bereiken en tot een duurzame oplossing komen voor zowel klant als schuldeiser. Kredietbank Nederland wijkt vanzelfsprekend nooit af van de gelijkberechtiging van schuldeisers. De Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK is voor ons hierbij leidend.

Ketenpartners

Kredietbank Nederland werkt altijd nauw samen met ketenpartners. De samenwerking kan variëren van slechts een ‘verwijsbriefje’ van de verwijzer tot een volledige samenwerking (met meerdere instanties), wat leidt tot een gezamenlijk overeengekomen hulpplan.

Wil je iemand verwijzen of samenwerken aan een hulpplan voor een van jouw klanten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen komen we vast en zeker tot een duurzame oplossing.

Nieuws & artikelen

De impact van het hebben van schulden is enorm. Uit de miljoenennota blijkt dat het kabinet zich aansluit bij de wens van de branche om meer in te zetten op het voorkomen en oplossen van problematische schulden.

Lees meer
Miljoenennota 2020: de inzet van het kabinet voor een brede schuldenaanpak

Kredietbank Nederland is er trots op dat we zijn gekozen tot het beste leerbedrijf in de sector Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid in Friesland. Op naar de volgende ronde, wij zijn nu genomineerd voor het beste leerbedrijf 2019 van Nederland.

Lees meer
Beste leerbedrijf van Friesland

Iedereen met schulden kan binnenkort gratis de hulplijn ‘115 Schulden te lijf’ bellen voor hulp bij het oplossen van de schulden. Kredietbank Nederland, Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en SchuldendeBaas hebben namelijk samen een subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de landelijke schuldhulplijn 115 op te richten.

Lees meer
Eén centraal nummer voor hulp bij het oplossen van schulden