Vangnet voor Vluchtelingen

Kredietbank Nederland biedt vluchtelingen een financieel vangnet
 

Aanleiding

Nederland heeft sinds begin 2015 te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Uit ervaring weten wij dat ook vluchtelingen het lastig vinden om wegwijs te worden in de Nederlandse financiële wereld en dat zij naast alle regelzaken, verliesverwerking en integratie kampen met veel zorgen en problemen. Zoveel dat er niet altijd ruimte is om zich te verdiepen in alle wet- en regelgeving. Vaak vormt het nog niet (voldoende) beheersen van de Nederlandse taal een extra barrière. Dit maakt dat zij een kwetsbare groep zijn waarbij de kans aanwezig is dat zij verzanden in de financiën en een risicogroep vormen voor het ontstaan van (problematische) schulden. Sinds een paar jaar werken wij met enkele opdrachtgevers (gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Noardwest Fryslân) succesvol samen om vluchtelingen preventief te helpen. Voor ons reden om dit aanbod bij u onder de aandacht te brengen.

Startpakket biedt vluchtelingen een goede financiële basis

Zodra vluchtelingen een vergunning hebben om in Nederland te blijven, moet er veel worden geregeld. De vluchteling krijgt permanente huisvesting, een inkomen uit uitkering of werk en moet zijn nieuwe leven gaan opbouwen. Veel vluchtelingen hebben nauwelijks een financieel netwerk en zijn daardoor kwetsbaar. In de praktijk merken wij vaak dat het direct aan het begin misgaat: inrichtingsbudgetten worden niet juist besteed, er worden energiecontracten bij meerdere aanbieders afgesloten of toeslagen worden niet goed aangevraagd.

Om vluchtelingen een goede basis in Nederland te geven, bieden wij een startpakket. Direct vanaf de overgang van het asielzoekerscentrum naar de permanente huisvesting in de gemeente bieden wij een jaar lang budgetbegeleiding in combinatie met inkomensbeheer. Uiteraard werken wij daarbij graag intensief samen met Stichting Vluchtelingenwerk en de gemeente. Zodra de basis voor een gezonde financiële huishouding is gelegd, dragen wij de financiële begeleiding gefaseerd over naar de vrijwilliger van Stichting Vluchtelingenwerk of van een andere vrijwilligersorganisatie. De vrijwilliger begeleidt de vluchteling vervolgens naar meer financiële zelfredzaamheid. Zodra de vluchteling volledig financieel zelfredzaam is, stopt het inkomensbeheer.

Het startpakket is ook maatwerk voor de gemeente

Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf ook ideeën heeft om vluchtelingen te helpen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten en te borgen. Juist daarom gaan wij graag met u in gesprek en delen wij onze ervaringen met u.  U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken om samen te kijken naar de mogelijkheden in uw gemeente om vluchtelingen een goede financiële start in Nederland te geven. Ook kunt u, geheel vrijblijvend, een offerte gebaseerd op uw specifieke wensen opvragen.

Onze Uitgangspunten

  • Vluchtelingen inzicht geven in hun financiële huishouding
  • Vluchtelingen behoeden voor de valkuilen in de financiële wereld
  • Vrijwilliger van bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland ondersteunen, zodat de vrijwilliger optimaal kan inzetten op de inrichting van de woning en alle andere regelzaken
  • Tijdelijk inzetten van een budgetcoach
  • Financiële huishouding van de vluchteling garanderen door het tijdelijk inzetten van minimaal Beheer vaste lasten
  • Het preventie aanbod moet passen in het beleid van de gemeente

Bent u geïnteresseerd, neem dan voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op via het Directiesecretariaat, Grietsje Bos en Poulien Tolsma.
Contactgegevens: directiesecretariaat@kbnl.nl of 088 62 62 777