Verwijzers

Kredietbank Nederland werkt altijd zo nauw mogelijk samen met verwijzers. Meestal zijn dat welzijninstanties, zoals maatschappelijk werk. De samenwerking kan variëren van slechts een ‘verwijsbriefje’ van de verwijzer tot een volledige samenwerking (met meerdere instanties), wat leidt tot een gezamenlijk overeengekomen hulpplan. Het financiële aspect, zoals schulden, is dan onderdeel van dat plan.

Kredietbank Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. Door veelal preventief en maatschappelijk verantwoord te werken proberen we klanten een gunstig toekomstperspectief te bieden. Wilt u iemand verwijzen of samenwerken aan een hulpplan voor een van uw klanten? Neem dan vrijblijvend contact op met Kredietbank Nederland. Samen komen we vast en zeker tot een duurzame oplossing.